Yoğun Çalışma Rejimi 

Bütün dünyaya hızlı bir şekilde yayılan Korona virüsü(Covid-19) ilk kez Çin’in Wuhan kentinde, Aralık 2019’da ortaya çıktı. Dünyada pandemi alarmı verilmesinin ardından bir dizi tedbirler ilan edilmeye başlandı. Ancak bu önlem açıklamalarına baktıkça bize kalan kolonya, daha fazla el yıkama, sabun ve minnet…  Onca açıklamada yaşamımızı nasıl sürdüreceğimize dair tek bir cümle yokken sermayenin korunması için paketler açıklandı. Tüm bunların üzerine yapılan bağış kampanyası çağrısı da sadece canımıza değil cebimizdeki paranın son kuruşuna kadar göz dikildiğini gösteriyor. Halka evde kal çağrıları yapılırken nasıl geçinileceğine dair herhangi bir politika yok. Neo-liberal politikalar ile yaklaşık son 20 yılda sağlık sisteminin adım adım dönüşümü yaşandı. Sağlık bir kamusal hak olmaktan çıktı. Özelleşti, ticarileşti. Hastane kapasiteleri daraltıldı. Bunun yerine performansa dayalı çalışma getirildi. Sağlık çalışanları fazla kapasite ve göreceli az çalıştırmadan, az kapasite ve daha çok çalışmaya dayalı bir çalışma rejimine geçirildi. Yani şuan ki tablonun bir sebebi de yoğun çalışma rejimi.

Herkes Için Eşitçe Alınmayan Önlemler İşlevsiz

 Hali hazırdaki sağlık sistemimizin bir çare üretememesi ve yetersiz kalması üzerine toplum kendi başına bırakıldı. Şeffaflıktan uzak açıklamalar ile iktidarın kontrolünde olan basın yayın organlarının, güvenilirlikten uzak yayınları bir panik hali oluşturuyor. Bu panik hali insanları kutuplaştırıyor ve korku yaratıyor. Ancak böyle zamanlar dayanışmaya en çok ihtiyaç olduğu zamanlar. Kendimizi korumak kadar başkalarını da korumanın ne kadar önemli olduğunu salgının yayılma şeklinden öğrendik. İnsanlar arasında koruyucu önlemlere uyma koşulları açısından ciddi bir eşitsizlik var. Hükümet ve sağlık örgütleri tarafından kalabalık yerlerden uzak durma çağrısı yapılıyor. Ancak her gün işe gitmek zorunda kalan insanlar sokağa çıkmak ulaşım araçlarını kullanmak zorunda kalıyorlar. İş yerlerinin büyük bir kısmında hiçbir hijyen kuralına zaten uyulmazken salgın koşullarında alınması gereken ekstra önlemler yerine getirilmiyor ya da yeterli değil. Zorunlu hizmet veren hastanelerde sağlık emekçileri için alınan önlemler çok yetersiz durumda.

Yaygın Virüs, Yetersiz Önlem 

Birçok sağlık çalışanı salgın nedeniyle hayatını kaybediyor. Çalışanların iş güvenliğinin sağlandığı durumlarda, salgın dönemlerinde sağlıkçıların hastalığa yakalanması meslek hastalığı ya da iş kazası olarak ele alınabilir. Ancak bu koşullarda çalışan bir sağlık çalışanının bile salgın hastalık ile hayatını kaybetmesi tamamen bir iş cinayetidir. Sağlık çalışanlarına koruyucu ekipmanların yeterli bir şekilde sağlanması, bu işlerde çalışanların düzenli olarak testlerden geçirilmesi gerekiyor. Zaten yetersiz olan sağlık sistemi daha da zayıfladı. Hastanelerin teknik yetersizlikleri arttı. Sağlık çalışanlarının çalışma koşulları daha da zorlaştırıldı. Dünyada Korona virüsü ile ölümlerin bu kadar çok olmasının sebebi yeterli oranda sağlık çalışanının ve sağlık ekipmanının olmayışı. Alternatif, ulaşılabilir, tamamen ücretsiz bir sağlık sistemi tüm insanlar için ertelenemez bir ihtiyaç.