Sağlık hizmetindeki kadınlar COVID-19’a müdahalede ön cephede yer alıyor ve şu anda kritik hastalığı olanların hayatlarını kurtarmak için her gün güvenliklerini riske atıyorlar. Kadınlar genel olarak sağlık alanının% 78’ini oluşturuyor, ancak sürekli olarak yönetim kurulundaki erkek meslektaşlarından daha az ücret alıyorlar. Bu ulusal Eşit Ücret Günü’nde, karşılaştıkları ücret eşitsizliğine dikkat çekerek cesaretlerini ve tüm sıkı çalışmalarını göstermek istiyoruz.

Irk ve etnik ücret eşitsizlikleri toplumsal cinsiyet ayrımı sorununu derinleştiriyor. Siyahî kadınlar, tüm endüstrilerdeki beyaz kadın meslektaşlarından bile daha az kazanıyor. Ortalama olarak, siyahî kadınlar beyaz erkeklerin kazandıklarının% 65’ini, İspanyol kadınlar beyaz erkeklerin kazandıklarının% 61’ini, beyaz kadınlar ise beyaz erkeklerin kazandıklarının% 81’ini kazanıyor.

Sağlık hizmetinde kadınlar hâkimdir. Ancak araştırmalar, erkeklerin, özellikle beyaz erkeklerin, kadınların çoğunlukta olduğu bilinen alanlara katıldıklarında daha fazla ücret aldıklarını ve daha kolay bir şekilde yükseldiklerini göstermektedir. Ayrıca, benzer deneyim ve niteliklere sahip bir kadına kıyasla bir yönetim pozisyonuna yükseltilmeleri daha olasıdır.

Sağlık alanında erkekler yılda ortalama 86.219 dolar kazanırken, kadınlar yılda ortalama 45.976 dolar kazanıyor.

Kayıtlı hemşireler yılda yaklaşık 73.000 dolar veya ortalama saatte 30 dolar kazanırken, lisanslı pratik hemşireler saatte yaklaşık 20 dolar ya da yılda yaklaşık 44.000 dolar kazanmaktadır. Erkekler hemşirelik alanının% 10’undan daha azını oluştursalar da, eğitim seviyesine veya deneyime bakılmaksızın kadın meslektaşlarından yılda yaklaşık 6.000 $ daha fazla kazanmaktadırlar.

Kadın sağlık çalışanları, özellikle siyahî kadınlar, çoğunlukla hak ettiklerinden düşük ücretle çalışmaktadır. Hemşire asistanları yılda 26.268 $ / saatte 13.50 $ kazanırken, kişisel bakım yardımcıları, evlerinden ayrılamayan çok hasta veya yaşlı insanlara bakım hizmeti veren ev sağlık yardımcıları, yılda 22.000 $ / saatte 10 $ kazanıyorlar. Kadın paramedikler yılda 40.872 $ kazanırken, erkek meslektaşları yılda 51.532 $ kazanıyor, yani kadın paramedikler erkek meslektaşlarının kazandıklarının % 65.5’ini kazanabiliyor. Bu çalışanlar milyonlara hayat kurtarıcı, önemli, ilgili bakım hizmetini sağlamalarına rağmen, geçimlerini sağlayacak ücreti alamıyorlar.

Amerikan Halk Sağlığı Dergisi’nden “Çok aranan ve Hak Ettiği Değeri Göremeyen — Amerikan Sağlık Çalışanlarının Durumu” başlıklı bir makale, 2017 yılında 1,7 milyon kadın sağlık çalışanı ve çocuklarının yoksulluk sınırının altında yaşadığını, bu kişilerin % 7’sinden fazlasında sağlık sigortası olmadığını ifade ediyor. Makaleye göre birçoğu sağlık, gıda güvenliği ve barınma konularında kamu yardımlarına bel bağlamış durumda.

Ülke çapındaki tüm cinsiyet, ırk ve etnik kökenlerden sağlık çalışanları COVID-19 hastaları ile aşırı meşgul durumda ve aile üyelerimize, arkadaşlarımıza ve komşularımıza bakmak için 24 saat çalışıyorlar. Kişisel koruyucu ekipmanların (PPE) eksiklikleriyle karşı karşıya kalıyorlar, buna rağmen ne zaman sona ereceği belli olmayan pandemi ile yüzleşmek için her vardiyada görevlerinin başına geçiyorlar.

Sağlık çalışanlarının tüm fedakârlıklarını selamlıyoruz ve kadın sağlık çalışanları, özellikle de siyahî kadınlar için eşit ve daha iyi ücret talep ediyoruz. İlk müdahale ekiplerinin, sağlık çalışanlarının ve hastane çalışanlarının özellikle bu kriz sırasında daha yüksek maaşları hak ettiklerine inanıyoruz.

Onlar ülkemizde gerçekten korkutucu bir zamanda ortaya çıkan kahramanlar ve hayranlık ve şükranlarımızdan daha fazlasını hak ediyorlar. Kadın sağlık çalışanları adil ve eşit ücreti hak ediyor, ancak cinsiyet ve ırktan bağımsız olarak tüm sağlık çalışanları bu salgın sırasında daha yüksek ücretleri ve hatta ikramiyeleri hak etmektedir.

(Bu yazı Türkçeye Mor Dayanışma Çeviri Komisyonu tarafından çevrildi. Orijinali için:http://feminist.org/…/equal-pay-day-healthcare-workers-des…/)