Kadınları şiddet, işsizlik, yoksulluk kıskacında bırakan düzene karşı isyandayız! HAREKETE GEÇİYORUZ!

2020’nin ilk 6 ayında en az 152 kadın erkekler tarafından katledildi ve 88 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Kadınlar erkek egemen zihniyetten beslenen iktidar ve toplum yapısı karşısında, her gün artan kadına cinayetlerine ve çocuk istismarına karşı “YAŞAMAK İSTİYORUZ” çığlığını yükseltiyor.

Kadın işsizliği %30’ları geçmiş durumda, 1 Milyondan fazla kadın uzun sürelerle ve kayıt dışı çalıştırılıyor, 11 Milyon kadın ev işlerinden dolayı iş gücüne katılamıyor. Milyonları yoksulluğa, işsizliğe mahkûm etmeye çalışan,  depresyona,  intihara sürükleyen, kıdem tazminatımızdan güvenceli çalışma hakkımıza kadar her şeye göz dikmiş iktidarın kadın düşmanı politikaları yaşam hakkımızı gasp ediyor.

Kadın cinayetlerinin engellenmesi ve önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetlerinin ve yargının İstanbul Sözleşmesi’ni ve 6284 sayılı kanunu acilen eksiksiz bir şekilde uygulaması, yerel yönetimlerin Acil Şiddet Hattı’nı her mahalle için hayata geçirmesi, ŞÖNİM ve kadın sığınma evlerinin sayısının artırılması;

“Yeni İstihdam Kalkanı” paketiyle kadınlara güvencesizliği ve esnek çalışmayı dayatan, kıdem tazminatımızı gasp eden kadın düşmanı politikaların engellenmesi, kadınların ve çocukların barınma ve geçinme koşullarının sağlanması;

için ACİL EYLEM PAKETİ UYGULANSIN!

Bu amaçla başlattığımız “Harekete Geç” kampanyamız kapsamında mahallelerde kadın meclislerimizi kurmaya, erkek şiddetine, kadın cinayetlerine, çocuk istismarına karşı yerel yönetimlerde itici güç ve karar mekanizması olacak kadın politikalarını uygulamaya ve uygulatmaya, Bekçi Yasası ile mahallerimize ve özel hayatımıza yönelik keyfi uygulamalara ses çıkarmaya, işsizlik ve yoksulluk kıskacına karşı gelmek ve kadınları, çocukları hiçe sayan ekonomi politikalarına müdahale etmek için kadın dayanışmasını büyütmeye çağırıyor, tüm kadınları HAREKETE GEÇMEYE davet ediyoruz.