Ekonomik kriz kadınları nasıl etkiliyor?

İktidarını krizlerden beslenerek sürdüren Saray Rejimi ülkenin kapısını, halkın yaşayabilmesini doğrudan etkileyen ekonomik krize, elleriyle açtı. Mutfaklara, maaşlara eğitim kurumlarına, hastahanelere, fabrikalara dokunmaya hatta dokunduğu yerleri yakmaya başladı  ekonomik kriz.

Kadınların günlük yaşamını kar odaklı esir alan sistem-rejim anlaşması, elbette ki ekonomik krizin hissedilmesinin arttığı şu günlerde en çok kadınları hedef almakta.

Ekonomik krizin hayatımıza, evimize, soframıza girmesi;  en başta temel haklarımız olan yeme, içme, barınma ve sağlık gibi hayati derecede önemli olan alanları bile riske atarak bu alanlarla doğrudan ilişkili olan kadınları, krizin mağdurları yapmaya başladı. Pazarı boydan boya dolaşmakla bitmeyen ekonomik kriz kendisini, hastane kuyruklarında ve yükselen ilaç fiyatlarında da gösteriyor. 

İlk “gözden çıkarılanlar” kadınlar…

Ekonomik kriz ile artan işten çıkarmalarda kadınlar her zaman ilk ‘gözden çıkarılanlar’ olmuştur. Kadınlar kapitalist-patriyarkal sömürü sistemi sonucu şu an yaşadığımız bu çöküşün faturasını halka kesmek isteyen iktidar sahipleri için sadece ‘eve destek olan’, ucuz ve güvencesiz çalıştırılmaya uygun ikinci cinsiyettir. Bu yüzden en başta tekstil, kozmetik, hizmet gibi sektörlerden başlayan işten çıkarmalar diğer alanlarda da devam ederek kadınların eve kapanmalarına, sosyal hayattan soyutlanmalarına ve ev içi sömürünün artmasına sebep olacaktır.

Ataerkil sistemin getirdiği ‘evin direği’ etrafında şekillenen yaşam tarzının da ekonomik kriz ile sarsılması sonucu psikolojik ve sosyal sıkıntılar olması kaçınılmazdır. Ekonomik kriz zamanlarında kavga, şiddet, kadın cinayetleri artar ve sömürünün türevleri eğer kadınlar sessiz kalırlarsa, açlığa, işsizliğe, şiddete boyun eğerlerse onlara yaşama hakkı tanır.‘Eve ekmek getiremedim, kadını öldürdüm’, ‘İşsiz kaldım, psikolojim bozuldu; kadını öldürdüm’ cümleleri arasına sıkıştırılmaya çalışılan kadın, ekonomik kriz sonucu ailede ve topyekûn toplumda oluşacak sosyal ve psikolojik buhranların mağduru olmaya itilecektir. 

Krizin faturasını kadınlar ödemeyecek!

İlerleyen günlerin krizi derinleştireceği aşikar. “Krizin faturasını ödemeyeceğiz” rahatsızlığıyla mutfakta, fabrikada, eğitim kurumlarında, sokakta, her yerde kadınların yan yana gelmesi oldukça önemli olacaktır.