‘Ekmek, özgürlük, adalet’ şiarıyla 24 Haziran gerçekleşecek Demokrasi Konferansı’na sayılı günler kaldı.

Demokrasi Konferansı halkçı bir seçeneğin inşası için yola çıkıyor.

13 Nisan’da çağırıcıları ve bileşenleri tarafından deklarasyonu yapılan, 25 Mayıs’ta oldukça zengin bir bileşimle ikinci basın toplantısı ile yürüyüşünü büyüten Demokrasi Konferansı öncesinde kadınlar 8 Haziran saat 20:30’da online gerçekleşecek forumda buluşuyor.

Demokrasi Konferansı halkın acil ve yakıcı taleplerini esas alarak, halkçı güçlerin arayışına ortak, somut, asgari bir programla cevap olacak bir manifestonun ilanı için yürüyüşünü her geçen gün bir adım daha ileri atarak sürdürüyor.

Ülkemizin karanlığa doğru sürüklendiği bu kritik günlerde, memleketin aydınlık yüzüne odaklanarak, ülkenin dört bir yanında çeşitli alanlarda mücadele yürüten mücadele dinamiklerini, direnç odaklarını bir araya getirmeyi, birlikte hareket etmesini sağlayacak ortak bir zemin yaratmayı amaçlıyor.

Ülkenin en diri ve canlı mücadele zeminini oluşturan kadın hareketi de bu çağrının ana bileşeni.

Demokrasi Konferansı Kadın Çalışma Grubu imzasıyla yapılan çağrının tamamı şöyle:

‘Bir süredir hazırlıkları devam eden Demokrasi Konferansı, çeşitli alanlarda mücadele yürüten direnç odaklarını bir araya getirecek, toplumsal mücadelelerin birbirini beslemesini, birlikte hareket etmesini sağlayacak ortak bir zemin yaratmayı amaçlıyor.

Yaşam mücadelesi veren emekçilerin, haklarından vazgeçmeyen kadınların, toprak ve doğalarını savunan köylülerin, gençlerin, LBGTİ bireylerin, çiftçilerin, engellilerin, akademisyenleri, öğrencileri ve çalışanları ile özgür demokratik bir ortamda bilim üretmek isteyen üniversitelerin, kamu emekçilerinin, KHK’lıların, baroların, meslek örgütlerinin, sendikaların, esnaf örgütlenmelerinin, su ve iklim mücadelesi verenlerin, ekoloji örgütlerinin, kültür sanat emekçilerinin, kayyım atanan belediyelerin, eşit yurttaşlık ve anadilinde yaşam mücadelesi veren Kürt halkının, inançları nedeniyle ayrımcılığa uğrayan Alevilerin, Ezidilerden, Ermenilere; Süryanilerden, Yahudiler, Romanlar, Çerkesler ve Rumlara bütün halkların, bir yıldır ölümle burun buruna salgınla mücadele eden sağlık emekçilerinin seslerini buluşturmak, halkın en acil ve yakıcı sorunlarında ortaklaşmak için yan yana gelmeyi murat ediyoruz. Haziran sonunda gerçekleştirilecek konferanstan nasıl bir ülkede yaşamak istediğimize dair ortak bir mücadele programıyla çıkmak önemli hedeflerden biri.

Elbette ki kadınlar; eşit, özgür ve şiddetsiz bir yaşam için yükselttikleri talepleriyle, her koşulda sürdürdükleri hak mücadeleleriyle, ortak mücadele platformlarında biriken deneyimleriyle demokratik bir ülke hayalini kurarken, böyle bir ülkenin kurulması için mücadele birikimlerini ortaklaştırırken en temel özneler olacaktır. Demokrasi Konferansı sürecinde amacımız, kadınların yalnızca sorunlarının ve taleplerinin konferansa yansıması değil, kadınların mücadele deneyimlerinin ve birlikte çalışma yordamlarının konferans sürecinin bütününe etki etmesi. İçinde yaşadığımız mafyalaşmış, her türlü kirli ilişkiyi barındıran soyguna, talana, ranta, erkek egemenliğine dayalı tek adam rejiminin bir yurttaş gücü olmadan sonlandırılması mümkün değil. Kadınlar olarak özgün ortak taleplerimizle birlikte demokratik, adil ve barış içinde bir yaşam için genel önerilerimizi ve görüşlerimizi de somutlaştırmamız Konferansın anılan koşullara bir yanıt olabilmesi açısından çok önemli olacaktır.

Bu amaçlarla, 8 Haziran’da saat 20.30’da kadın forumunda buluşacağız. Foruma katılımınız, fikirlerinizi, deneyimlerinizi paylaşmanız, forumda ortak taleplerimizi oluşturmamız, konferans sürecinde değerli emeğinizle sunacağınız katkılarınız demokrasi mücadelesine güç ve umut katacak.

Foruma katılım için aşağıdaki online linki doldurmanızı rica ediyoruz.

https://docs.google.com/forms/d/16Xp9bSGUJXnrlsiysiIgTxPmqo2Tyx5q06e90oKagL4/viewform?edit_requested=true#responses

Demokrasi Konferansı ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz:

https://demokrasikonferansi.org/


Demokrasi Konferansı Kadın Çalışma Grubu