Akit gazetesi tarafından hedef gösterilen ve ardından MHP’li Alanya belediyesi tarafından yasaklanan “Manukyan” oyunu herhangi bir gerekçe gösterilmeden iptal edilmiştir. Tiyatro sanatına yapılan bu haksız ve yersiz sansürün siyasal iktidar tarafından desteklendiği açıkça ortadadır. Bu antidemokratik ve despotça uygulamaların arkasında kadın düşmanlarının olduğunu biliyoruz. Ülkede yaratmaya çalıştıkları korku siyasetinin bir yansımasını da sanat alanındaki üretimlere yapılan sansürlerde görüyoruz. Engelleme, susturma, korkutma… Bu sansür koyucuların doğrudan kadınları hedef aldıkları, namus adı altında kadınları yaftaladıkları su götürmez bir gerçektir. Oyunun yazarı ve oyuncusu Bahar Hacıbektaşoğlu, oyunda hikâyesini anlattığı Matild Manukyan’ın bulunduğu patriyarkaya dayalı ekonomik ve sosyal konumu, kadınlar arasında kurduğu hiyereraşiyi güzellemek bir yana, Manukyan’ı kendisiyle ve ilişki kuruduğu kadınlarla yüzleştirmektedir. İzleyiciler olarak, genelevde çalışan kadınların ve Manukyan’ın acı dolu anlarına tanıklık ederiz. Oyunda, kadınların içinde bulunduğu durumlar ve maruz kaldıkları zorluklar hiçbir şekilde romantize edilmemiş, fetişleştirilmemiş ve meşrulaştırılmamıştır. Matild Manukyan’ın gerçek hayatta yaşadıklarına ve eylemlerine dair herhangi bir vicdan muhasebesi yapıp yapmadığını seyirci olarak bilemeyiz fakat şunu biliyoruz ki sanat, yaratıcı ve özgür bir alandır. Kendi muhafazakâr, kadın düşmanı perspektiflerinin içine girmeyen her şeyi yok etmeye çalışan ‘yasa koyucuların’; kirli siyasetlerini kadınların bedeni ve emeği üzerinden inşa ettikleri bu sistem karşısında, sanatı ve kadınları susturamayacaklarını açıkça ifade ediyoruz. Bahar Hacıbektaşoğlu’nun yanındayız.